HEMATOLOGIA 2020 OD DIAGNOSTYKI DO LECZENIA

HEMATOLOGIA 2020 OD DIAGNOSTYKI DO LECZENIA

Informacje

Rozpoczęcie: 04 listopada
Zakończenie: 05 listopada
Miejsce: Warszawa / online
Specjalizacja: hematologia

Zaproszenie

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński

Dr n. med. Kazimierz Hałaburda

 

ORGANIZATOR NAUKOWY

PATRONAT

 

Oddział Mazowiecki

Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

 

Program

 

Środa 04.11.2020

17.00 – 19.15

 

SESJA I

CHŁONIAKI AGRESYWNE B-KOMÓRKOWE – NOWOCZESNE TERAPIE

17.00 – 17.20

Polatuzumab w chłoniaku DLBCL

 

 

17.20 – 17.40

CART-T w chłoniakach agresywnych

 

 

17.40 – 17.50

Dyskusja

17.50 – 18.05

Prezentacja przypadku – pacjent leczony CART-T

 

 

18.05 – 18.20

Prezentacja przypadku – pacjent leczony CART-T

 

 

18.20 – 18.30

Dyskusja

18.30 – 18.50

Chłoniak z komórek płaszcza – choroba oporna/nawrotowa

 

 

18.45 – 19.05

Prezentacja przypadku – chłoniak z komórek płaszcza

 

 

19.05 – 19.15

Dyskusja 

 

Czwartek 05.10.2020

17.00 – 19.45

 

SESJA II

OSTRE BIAŁACZKI – NOWOCZESNE TERAPIE

17.00 – 17.20

Ostra białaczka limfoblastyczna – CART-T

 

 

17.20 – 17.35

Prezentacja przypadku – pacjent leczony CART-T

 

 

17.35 – 17.45

Dyskusja

17.45 – 18.05

Ostra białaczka limfoblastyczna - MRD

 

 

18.05 – 18.15

Prezentacja przypadku – pacjent z MRD leczony blinatumomabem

 

 

18.15 – 18.20

Dyskusja

18.20 – 18.40

Ostra białaczka szpikowa FLT3 oporna/nawrotowa

 

 

18.40 – 19.00

Nowe techniki diagnostyczne w AML (NGS)

 

 

19.00 – 19.15

Prezentacja przypadku – ostra białaczka szpikowa leczona gliterynibem

 

 

19.15 – 19.35

Co zmienia wenetoklaks w leczeniu starszych chorych na AML?

 

 

19.35 – 19.45

Dyskusja i zakończenie konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbliższe konferencje:
Lubelskie Spotkanie Hematologiczne
30 września
Lubelskie Spotkanie Hematologiczne
Lublin
Lublin / webinarium
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl