HEMATOLOGIA 2020 OD DIAGNOSTYKI DO LECZENIA

HEMATOLOGIA 2020 OD DIAGNOSTYKI DO LECZENIA

Informacje

Rozpoczęcie: 04 listopada
Zakończenie: 05 listopada
Miejsce: Warszawa / online
Specjalizacja: hematologia

Zaproszenie

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński

Dr n. med. Kazimierz Hałaburda

 

ORGANIZATOR NAUKOWY

PATRONAT

 

Oddział Mazowiecki

Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

 

Program

4 listopada, 17.00-19.30

SESJA I CHŁONIAKI AGRESYWNE B-KOMÓRKOWE

Przeciwciała niespecyficzne

Polatuzumab

Nowości w leczeniu chłoniaków agresywnych b-komórkowych

Prezentacja przypadku

Prezentacja przypadku

Dyskusja

 

5 listopada, 17.00-19.30

SESJA II OSTRE BIAŁACZKI

Ostra białaczka limfoblastyczna cz.1

Ostra białaczka limfoblastyczna cz.2

Nowe techniki diagnostyczne w AML (NGS)

Prezentacja przypadku

SESJA III ZAKAŻENIA

Profilaktyka CMV

Prezentacja przypadku

Najbliższe konferencje:
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2020
11 września
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2020
Lublin / online
Lublin / online / Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl