HEMATOLOGIA 2020 OD DIAGNOSTYKI DO LECZENIA

HEMATOLOGIA 2020 OD DIAGNOSTYKI DO LECZENIA

Informacje

Rozpoczęcie: 04 listopada
Zakończenie: 05 listopada
Miejsce: Warszawa / online
Specjalizacja: hematologia

Zaproszenie

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński

Dr n. med. Kazimierz Hałaburda

 

ORGANIZATOR NAUKOWY

PATRONAT

 

Oddział Mazowiecki

Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

 

Program

 

Środa 04.11.2020

17.00 – 19.55

 

SESJA I

OSTRE BIAŁACZKI – NOWOCZESNE TERAPIE

17.00 – 17.05

Rozpoczęcie konferencji

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda / dr n. med. Kazimierz Hałaburda

17.05 – 17.25

Nowe techniki diagnostyczne w ostrej białaczce szpikowej

 

Dr n. med. Eliza Głodkowska - Mrówka

17.25 – 17.45

Ostra białaczka szpikowa FLT3+ oporna lub nawrotowa

 

 Dr n. med. Marzena Wątek

17.45 – 18.00

Prezentacja przypadku - chory na ostrą białaczkę szpikową FLT3+ leczony gilterytynibem 

 

Lek. Wioletta Makowska

18.00 – 18.20

Co zmienia wenetoklaks w leczeniu starszych chorych na AML?

 

 Dr n. med. Katarzyna Budziszewska

18.20 – 18.30

Dyskusja

18.30 – 18.50

Zastosowanie CART-T u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

 

 Prof. dr hab. med. Sebastian Giebel

18.50 – 19.10

Ostra białaczka limfoblastyczna z MRD+ 

 

Dr n. med. Elżbieta Patkowska

19.10 – 19.30

Ostra białaczka limfoblastyczna z chromosomem Philadelphia - choroba oporna lub nawrotowa

 

Lek. Anna Ejduk

19.30 – 19.45

Prezentacja przypadku - chory na ostrą białaczkę limfoblastyczną leczony ponatynibem 

 

 Lek. Aleksander Salomon Perzyński

 

19.45 – 19.55

Dyskusja

 

Czwartek 05.11.2020

17.00 – 19.35

 

SESJA II

CHŁONIAKI AGRESYWNE B-KOMÓRKOWE – NOWOCZESNE TERAPIE

17.00 – 17.05

Otwarcie drugiego dnia konferencji 

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda / dr n. med. Kazimierz Hałaburda

17.05 – 17.25

Chłoniak z komórek płaszcza - aspekty diagnostyczne i terapeutyczne u pacjentów z chorobą oporną lub nawrotową 

 

 Lek. Joanna Barankiewicz

17.25 – 17.40

Prezentacja przypadku - pacjent z chłoniakiem z komórek płaszcza leczony ibrutynibem

 

Lek. Monika Chełstowska

 17.40 – 17.50

Dyskusja

17.50 – 18.10

Polatuzumab w leczeniu chorób na chłoniaka DLBCL

 

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

18.10 – 18.30

Zastosowanie CART-T u chorych na chłoniaki agresywne B-komórkowe

 

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

18.30 – 18.40

Dyskusja

18.40 – 18.55

Prezentacja przypadku - pacjent leczony CAR-T

 

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

18.55 – 19.10

Prezentacja przypadku - pacjent leczony CAR-T

 

Dr n. med. Włodzimierz Mendrek

19.10 – 19.25

Prezentacja przypadku - pacjent leczony CAR-T

 

Lek. Joanna Barankiewicz

19.25 – 19.35

Dyskusja i zakończenie konferencji

 

 

Najbliższe konferencje:
HEMATOLOGIA 2020 OD DIAGNOSTYKI DO LECZENIA
04 listopada
HEMATOLOGIA 2020 OD DIAGNOSTYKI DO LECZENIA
Warszawa / online
Warszawa / online / Warszawa / online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl