HEMATOLOGIA 2020 OD DIAGNOSTYKI DO LECZENIA

HEMATOLOGIA 2020 OD DIAGNOSTYKI DO LECZENIA

Informacje

Rozpoczęcie: 05 listopada
Zakończenie: 05 listopada
Miejsce: Warszawa / online
Specjalizacja: hematologia

Zaproszenie

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński

Dr n. med. Kazimierz Hałaburda

 

PATRONAT NAUKOWY

PATRONAT

 

 

PARTNER ZŁOTY

 

 

 

 

PARTNER SREBRNY

 

 

 

 

PARTNER BRĄZOWY

 

PARTNER

 

 

 

CERTYFIKAT 

Program

 

Środa 04.11.2020

17.00 – 19.55

 

SESJA I

OSTRE BIAŁACZKI – NOWOCZESNE TERAPIE

17.00 – 17.05

Rozpoczęcie konferencji

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda / dr n. med. Kazimierz Hałaburda

17.05 – 17.25

Nowe techniki diagnostyczne w ostrej białaczce szpikowej

 

Dr n. med. Eliza Głodkowska - Mrówka

17.25 – 17.45

Ostra białaczka szpikowa FLT3+ oporna lub nawrotowa

 

 Dr n. med. Marzena Wątek

17.45 – 18.00

Prezentacja przypadku - chory na ostrą białaczkę szpikową FLT3+ leczony
gilterytynibem 

 

Lek. Wioletta Makowska

18.00 – 18.20

Co zmienia wenetoklaks w leczeniu starszych chorych na AML?

 

 Dr n. med. Bożena Katarzyna Budziszewska

18.20 – 18.30

Dyskusja

18.30 – 18.50

Zastosowanie CART-T u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

 

 Prof. dr hab. med. Sebastian Giebel

18.50 – 19.10

Ostra białaczka limfoblastyczna z MRD+ 

 

Dr n. med. Elżbieta Patkowska

19.10 – 19.30

Ostra białaczka limfoblastyczna z chromosomem Philadelphia - choroba oporna lub nawrotowa

 

Lek. Anna Ejduk

19.30 – 19.45

Prezentacja przypadku - chory na ostrą białaczkę limfoblastyczną leczony ponatynibem 

 

 Lek. Aleksander Salomon Perzyński

 

19.45 – 19.55

Dyskusja

 

Czwartek 05.11.2020

17.00 – 19.35

 

SESJA II

CHŁONIAKI AGRESYWNE B-KOMÓRKOWE – NOWOCZESNE TERAPIE

17.00 – 17.05

Otwarcie drugiego dnia konferencji 

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda / dr n. med. Kazimierz Hałaburda

17.05 – 17.25

Chłoniak z komórek płaszcza - aspekty diagnostyczne i terapeutyczne u pacjentów z chorobą oporną lub nawrotową 

 

 Lek. Joanna Barankiewicz

17.25 – 17.40

Prezentacja przypadku - pacjent z chłoniakiem z komórek płaszcza leczony ibrutynibem

 

Lek. Monika Chełstowska

 17.40 – 18.00

Polatuzumab w leczeniu chorób na chłoniaka DLBCL

 

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

18.00 – 18.10

Dyskusja

18.10 – 18.30

Zastosowanie CART-T u chorych na chłoniaki agresywne B-komórkowe

 

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

18.30 – 18.45

Prezentacja przypadku - pacjent leczony CAR-T

 

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

18.45 – 19.00

Prezentacja przypadku - pacjent leczony CAR-T

 

Dr n. med. Włodzimierz Mendrek

19.00 – 19.15

Prezentacja przypadku - pacjent leczony CAR-T

 

Lek. Joanna Barankiewicz

19.15 – 19.25

Dyskusja i zakończenie konferencji

 

 

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl