Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w Polsce

Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w Polsce

Informacje

Rozpoczęcie: 13 grudnia
Miejsce: Centrum Profilaktyki Nowotworów, CO-I, Warszawa, ul. Roentgena 5
Specjalizacja: onkologia, prawo, zarządzanie, rozliczenia

Zaproszenie

Konferencja skierowana jest do pracowników sektora ochrony zdrowia – dyrektorów naczelnych, medycznych, finansowych, kierowników działów rozliczeń, kierowników aptek szpitalnych, farmaceutów i lekarzy.

Konferencja ma na celu zapewnienie lepszej realizacji usług medycznych oraz przedstawienie prawidłowego sposobu rozliczania procedur medycznych w hematoonkologii.

 

Partner strategiczny

     

Partner

       

Program

Warsztaty zostaną przygotowane i poprowadzone przez ekspertów, praktyków:

Kierownik Naukowy: dr n. med. Beata Jagielska
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie
Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej

mec. Adam Twarowski
Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

dr n. med. Andrzej Tysarowski  
Kierownik Pracowni Genetycznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

mgr inż. Magdalena Sakowicz
Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

mgr Dorota Łęcka
Kierownik Działu Rozliczeń Instytutu Hematologii i Transplantologii

 

PROGRAM:

10.00 - 12.00 SESJA I

Hematoonkologia dorosłych wg „Koncepcji KSO”         

Realizacja świadczeń w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne w hematoonkologii

Świadczenia udzielane w ramach pakietu onkologicznego

Programy hematoonkologiczne oraz rozliczanie leków i świadczeń w programach hematoonkologicznych

12.00 - 12.30 OBIAD

12.30 - 14.30 SESJA II

Gospodarka lekowa w ośrodku, monitorowanie przetargów przez NFZ, monitorowanie średniego kosztu substancji czynnych

SMPT - system monitorowania w programach lekowych

Rozliczanie świadczeń, w tym związanych z podawaniem leków, a prowadzenie dokumentacji medycznej w programach lekowych

Nieprawidłowości i problemy w rozliczaniu świadczeń w zakresie hematoonkologii. Pytania i odpowiedzi – studium przypadków

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl