Małopłytkowość i splenomegalia – kiedy do ustalenia rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?

Małopłytkowość i splenomegalia – kiedy do ustalenia rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?

Zaproszenie

„…kiedy wykluczysz niemożliwe, cokolwiek pozostanie – nawet jeśli nieprawdopodobne – musi być prawdą”

Sherlock Holmes

Sympozjum odbędzie się 20 września 2017 w Warszawie w Hilton Warsaw Hotel And Convention Centre przy ul. Grzybowskiej 63.

Zaproszenia leżą w gestii Sponsora. Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o przesłanie zgłoszenia mailem na adres:agnieszka.kuznicka@med-space.pl do dnia 4 września 2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z udziałem w Sympozjum, bez kosztów dojazdu.

Osoba odpowiedzialna za rejestrację:
Agnieszka Kuźnicka,
e-mail: agnieszka.kuznicka@med-space.pl
tel. 570-700-321

 

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK Nr 1 we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Karolinska University Hospital

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Oddział Hematologiczny;
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie

Dr hab. n. med. Bożena Sokołowska
Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 w Lublinie,

Dr n. med. Marzena Wątek
Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Najbliższe konferencje:
Małopłytkowość i splenomegalia – kiedy do ustalenia rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?
20 września
Małopłytkowość i splenomegalia – kiedy do ustalenia rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?
Warszawa / Hilton Warsaw Hotel And Convention Centre | ul. Grzybowska 63.
Kampania edukacyjna „Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce”
02 października
Kampania edukacyjna „Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce”
Polska
VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne
20 października
VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne
Zamość / Zamość, Hotel Artis
© 2015 MED_SPACE. Kodowanie: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl