Po co w ogóle wymyślać coś nowego w wentylacji mechanicznej... GRUPA 1
13 kwietnia
Kraków

Po co w ogóle wymyślać coś nowego w wentylacji mechanicznej... GRUPA 1

Data 13 kwietnia
Specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia
Miejsce Kraków

Temat 1
Wentylacja kontrolowana – objętością, ciśnieniem, ciśnieniem z docelową objętością VCV – zalety (niezależność objętości od oporów i podatności), wady(ustalony przepływ, zła dystrybucja gazów Pendelluft), zagrożenia (Pułapka powietrzna AutoPEEP)
PCV – zalety(dystrybucja przepływu i automatyczne dostosowanie do potrzeb pacjenta, automatyczna kompensacja przecieków) , wady (zmienne objętości oddechowe, trudny dobór czasu wdechu przy zmiennych oporach wdechowych), zagrożenia (hipowentylacja w przypadku zwiększenia częstości i AutoPEEP)
VCV+ – zalety(podwójna kontrola – minimalne ciśnienie konieczne do dostarczenia założonej objętości ustawiane automatycznie), wady (możliwość dostarczenia zbyt dużych objętości – Limit Vti, czas wdechu zależny od oporów ) , zagrożenia (hipowentylacja w przypadku zwiększenia częstości i AutoPEEP)

Temat 2
Wentylacja SIMV i wentylacja Bilevel z uwzględnieniem APRV
SIMV zalety (przy VC gwarancja minimalnej objętości), wady (dwa wzorce oddechowe), zagrożenia (brak pracy pacjenta przy zbyt dużej gwarantowanej wentylacji)
BiLevel – zalety(manipulacja FRC w tle w pełni spontanicznej aktywności pacjenta), wady(brak gwarancji minimalnej wentylacji minutowej), zagrożenia (zmienne obciążenie układu krążenia)
APRV – jako specyficzne ustawienie BiLevel (SIMV „do góry nogami”), logika ustawień, podkreślenie konieczności zachowania pułapki powietrznej przy końcu uwolnienia ciśnienia)

Temat 3
Wentylacje Spontaniczne – PSV,VSV, PAV+, TC
PSV – zalety (łatwy w użyciu – jedno pokrętło PS jako główny parametr); wady (oddech typu „wszystko albo nic”, problemy z synchronizacją wdechu i wydechu), zagrożenia (niespójność napędu neutralnego z praca respiratora, wydłużenie odstawiania przy leniwym pacjencie – łatwy trigger)
VSV – zalety (minimalne ciśnienie wspomagania konieczne do uzyskania założonych objętości wdechowych), wady (trudny do ustawienia, konieczna pewność, że pacjent się
poprawia), zagrożenia (zmniejszanie wspomagania dla pacjenta o rosnącej temperaturze i potrzebach metabolicznych)
PAV+ Zalety (synchronizacja, wzmocnienia naturalnego napędu pacjenta, jedna wartość nastawiana %Comp), wady (Brak uwzględniania pracy na pokonanie AUtoPEEP w
szacowaniu wysiłku), Zagrożenia (brak gwarantowanej wentylacji minutowej, możliwość dostarczenia wysokich objętości –Limit Vti,)

Temat 4
Manewry pomiarowe NIF, P0,1, VC, Standardowe pomiary C i R, Pomiar AutoPEEP.
Stała czasowa 3Tau.
Do czego służą i co pokazują.

Temat 5
Nowe sposoby detekcji wysiłku oddechowego pacjenta IEsync, IntelliSync, NAVA

 

Prowadzący: mgr inż. Jarosław Traczyk, Medtronic

Koszt: 100 zł

Rezygnacja z udziału w warsztatach:

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 10 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona od 11 do 20 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 21 marca 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

Partnerzy

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku